top of page

Contact Us

OPĆI PODACI


TURISTIČKI BIRO dioničko društvo za turizam i
trgovinu
turistička agencija
Obala hrvatskog narodnog preporoda 12
21000 Split
Hrvatska
Davor Kovačević, voditelj poslova
organizator i posrednik
OIB 26020189153
IBAN HR 8524070001100581960 OTP banka d.d.

 

KONTAKT PODACI


web: www.turistbiro-split.hr
e-mail: turist.biro.split@gmail.com
tel: +385 21 347 100
fax: +385 21 347 271
radno vrijeme: ponedjeljak- petak 9 do 19 sati,
subota 9 do 13.30 sati

 

MJERODAVNO TIJELO


Državni inspektorat, Turistička inspekcija
Mike Tripala 6
21000 Split

 

REGISTAR


Republika Hrvatska
Ured državne uprave u Splitsko dalmatinskoj
županiji
Ured za turizam
Klasa: UP-I-021-02/98-04/715
Ur. broj: 2181-06/1-98-2IK
Klasa: UP-I-334-08/11-01/48
Ur. broj: 2181-01-02-11-2-VŽ

OBAVIJESO NAČINU

PODNOŠENJA PISANOG PRIGOVORA

Temeljem odredbe članka 6. točke 3. Zakona o
pružanju usluga u turizmu („Narodne novine“ br:
130/17, 25/19, 98/19, 42/20 i 70/21), omogućuje se
korisniku usluge podnošenje pisanog prigovora u
poslovnim prostorijama, te putem pošte na adresu:
TURISTIČKI BIRO d.d.
Obala hrvatskog nar. preporoda 12
21000 Split
HRVATSKA
ili putem e-maila:
turist.biro.split@gmail.com

Na pisani prigovor odgovorit ćemo u pisanom
obliku u roku od 15 dana od dana zaprimljenog
prigovora.

Turistički biro d.d.

OIB: 26020189153
Upisan kod Trgovačkog suda u Splitu
Temeljni kapital u iznosu od 280.800,00 kn
uplaćen u cijelosti
Direktor Uprave društva Davor Kovačević

Fiksni tečaj konverzije iznosi

 7,53450 kuna za 1 eur

GENERAL INFORMATION


TURISTIČKI BIRO dioničko društvo za turizam i
trgovinu
travel agency
Obala hrvatskog narodnog preporoda 12
21000 Split
CROATIA
Davor Kovačević, manager
Organizer and intermediate
ID code: 26020189153
IBAN HR 8524070001100581960 OTP banka d.d.


CONTACT  INFORMATION


web: www.turistbiro-split.hr
e-mail: turist.biro.split@gmail.com
tel: +385 21 347 100
fax: +385 21 347 271
working hours: Monday - Friday 9 do 19 sati,
Saturday 9 do 13.30 sati


AUTHORISED INSTITUTION


Državni inspektorat, Turistička inspekcija
Mike Tripala 6
21000 Split


REGISTER


Republic of Croatia
State Administration Office in Split Dalmatian
County
Office for Tourism
Klasa: UP-I-021-02/98-04/715
Ur. broj: 2181-06/1-98-2IK
Klasa: UP-I-334-08/11-01/48
Ur. broj: 2181-01-02-11-2-VŽ

 

NOTICE ON HOW TO

SUBMIT A WRITTEN COMPLAINT

Pursuant to the article 6. item 3. of the Croatian Act
on the provision of tourism services (“Official
gazette” no. 130/17, 25/19, 98/19, 42/20 and 70/21),
the user of the services is allowed to submit a
written complaint in business premises and by mail
to the address:
TURISTIČKI BIRO d.d.
Obala hrvatskog nar. preporoda 12
21000 Split
CROATIA
via e-mail:
turist.biro.split@gmail.com
We will respond to a written complaint in writing
within 15 days from the day of receipt.

Turistički biro d.d.
ID code: 26020189153

Enrolled at the Commercial Court in Split
Core capital in the amount of 280.800,00 kn paid
in full
President of the Management Board of the
Company Davor Kovačević

The fixed conversion rate is

HRK 7.53450 for 1 eur

sPLIT

bottom of page